Bratislava

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

 • we will examine youeven without an order
 • we can provide individual deadlines for larger groups
 • all examinations in one day
 • opinion within 5 working days
 • we also investigate children
 • we are accepted by the foreign police ambulance
 • Examination 175 €
 • Students 150 €

  Older than 18 years, younger are examined in Nitra.

Img_9015-980x735

You're interested

Frequently asked Questions

Office hours Bratislava

We have several years of experience in examining foreigners and we are a stable partner of several large employers in the area.

 • Monday: 7:00 - 15:00
 • Tuesday: 7:00 - 15:00
 • Wednesday: 7:00 - 15:00
 • Thursday: 7:00 - 15:00
 • Friday: 7:00 - 15:00

You can order on our telephone number 0948 350 123 or by e-mail at medicalcontrol@akmv.sk. We will check your current occupancy in advance in each city where we provide medical examinations for foreigners.

 1. name and surname
 2. date of birth
 3. birth number – if the alien has been assigned
 4. passport number
 5. nationality
 6. the address to which the Aliens Police will be sent and the address we will provide in Covid testing (if it is the same, send only one address)
 7. the email address to which the Covid test results will come
 8. mobile number to which the sms key will be sent to open the Covid test results
 1. Valid ID (passport)
 2. Completed questionnaire, which we will send you after payment
 3. A stool sample (a foreigner will buy a stool tube in a public pharmacy)
 4. Residence card, if issued
 5. Negative result from the Covid test – the result must not be older than 4 days before the examination by a doctor

Yes, it is necessary to be fasting, do not eat after 20.00. the day before, in the morning can drink 3 dcl of clean water.

Due to the larger number of examinations, it is necessary to reserve about 2 hours of time for the examination. At the place of examination, the foreigner follows the instructions of the examining healthcare professional.

At the ambulance, urine and blood are taken from the foreigner, a rectal swab is taken and an X-ray examination is sent.

Some medical staff speak English. However, if you are interested in professional communication in a foreign language, we will provide you with an interpreter.

Potvrdenie o tom, že cudzinec netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie, si môže cudzinec vyzdvihnúť najskôr na 7. pracovný deň po vykonaní lekárskej prehliadky. Prípadne sa cudzinec informuje telefonicky na +421 948 350 123, či už je jeho potvrdenie vydané a môže si potvrdenie vyzdvihnúť.

Potvrdenie pre cudzineckú políciu si vyzdvihne cudzinec osobne na adrese A|K|M|V, Pluhová 17, Bratislava každý pracovný deň v čase od 13,00 hod. – 15,00 hod. alebo mu bude potvrdenie zaslané poštou na adresu, ktorú uviedol pri objednaní sa na lekársku prehliadku. Potvrdenie zasielame len na adresu v Slovenskej republike. Po dohovore je možné zaslať potvrdenie aj na adresu mimo územia Slovenskej republiky za dohodnutý poplatok.

Prevádzkovateľ – zdravotnícke zariadenie lekársky posudok môže doručiť na príslušné oddelenie cudzineckej polície ak si to klient vyžiada.

V prípade, ak cudzinec nebude spĺňať podmienky pre vydanie potvrdenia, že netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie, potvrdenie na účely zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov mu nebude vydané. Zaplatený poplatok sa nevracia. Liečenie tejto choroby a ďalší postup vo vzťahu k cudzineckej polícii nie je v kompetencii prevádzkovateľa ani zdravotníckeho zariadenia, pokiaľ s ním zdravotnícke zariadenie neuzavrie osobitnú zmluvu o poskytnutí zdravotnej starostlivosti za účelom liečby tejto choroby.Cudzinec si liečbu a ďalší postup musí zabezpečiť na vlastné náklady.

Lekársky posudok bude vydaný lekárom so špecializáciou v špecializačnom odbore infektológia pracoviska pre cudzokrajné choroby a tropickú medicínu oprávneného na jeho vydanie podľa § 124 zákona o pobyte cudzincov.

Prečo sa obrátiť na nás?

Pozrite sa

Step1

Vyšetrenie bez objednania

Prineste si vzorku stolice a moču, skúmavky kúpite v lekárni.

Step1

Antigénový test

Na mieste pred vyšetrením spravíme antigénový test na počkanie.

Step1

Vyšetrenie

Odber krvi, lekárska prehliadka a RTG pľúc.

Step1

Vydanie posudku

Posudok odosielame aj priamo na cudzineckú políciu.