Najdete nás:

Vyšetrenie cudzincov v Bratislave

Vyšetrenie cudzincov v Bratislave zabezpečujeme každý deň na adrese: Poliklinika Ružinov, Agel Clinic, Ružinovská 10, Bratislava.

 • vyšetrujeme každý deň aj väčšie skupiny ľudí
 • 7:00 – 11:00
 • aj bez objednania, ak potrebujete presný termín, volajte na 0948350123
 • platba na mieste v hotovosti alebo kartou
 • všetky vyšetrenia v jeden deň
 • posudok vystavíme do 7 pracovných dní
 • sme akceptovaná ambulancia cudzineckou políciou
 • vyšetrujeme od 15 rokov a starších. Mladšie deti vyšetrujeme iba v Zlatých Moravciach a vo Zvolene
Vysetrenie cudzincov bratislava

Čo si treba v deň vyšetrenia priniesť

 • doklad totožnosti (pas alebo pobytovú kartičku) 
 • vzorku stolice a vzorku moču (sterilné nádobky si môžu zakúpiť v lekárni) 
 • vyplnený tento dotazník – stačí v jednom jazyku, nájdete ich na týchto odkazoch (SLOVENSKY / RUSKY), (ANGLICKY), (SRBSKY)
 • osoby mladšie ako 18 rokov musia prísť v sprievode rodiča alebo si prinesú od rodiča súhlas, stiahnuť si ho môžete na týchto odkazoch (SLOVENSKY / RUSKY), (SLOVENSKY / ANGLICKY). Stačí v jednom jayzku a postačuje podpísaná fotokópia. 
 • Cena vyšetrenia 150 €

  Kompletná finálna cena

 • Študenti 140 €

  Od 16 rokov. Mladších vyšetríme v Nitre. Treba sa preukázať ISIC kartou alebo potvrdením o návšteve školy.

Zaujíma vás

Často kladené otázky

Poliklinika Ružinov
Agel Clinic
Ružinovská 10, Bratislava

 • Pondelok: 7:00 - 11:00
 • Utorok: 7:00 - 11:00
 • Streda: 7:00 - 11:00
 • Štvrtok: 7:00 - 11:00
 • Piatok: 7:00 - 11:00

V Bratislave môžete prísť aj bez objednania počas ordinačných hodín (7:00 – 11:00), vyšetrujeme každý deň. Pokiaľ máte záujem o presný termín, objednať sa môžete na našom telefónnom čísle 0948 350 123 alebo e-mailom na medicalcontrol@akmv.sk

 1. Platný doklad totožnosti (pas)
 2. Vzorku stolice a moču (skúmavky na stolicu a moč si zakúpite v každej lekárni)
 3. Vyplnený tento dotazník – stačí v jednom jazyku, nájdete ich na týchto odkazoch (SLOVENSKY / RUSKY), (ANGLICKY), (SRBSKY)
 4. Osoby mladšie ako 18 rokov musia prísť v sprievode rodiča alebo si prinesú od rodiča súhlas, stiahnuť si ho môžete na týchto odkazoch (SLOVENSKY / RUSKY), (SLOVENSKY / ANGLICKY). Stačí v jednom jazyku a postačuje podpísaná fotokópia. 

Áno, je potrebné byť nalačno, ráno by ste mali vypiť aspoň 3 dcl čistej vody. Môžete si dať ľahké raňajky, napríklad chlieb s maslom. 

Je potrebné si rezervovať na prehliadku cca 1 hodinu času. Na mieste vyšetrenia sa cudzinec riadi pokynmi vyšetrujúceho zdravotníckeho pracovníka. 

Na ambulancii sa cudzincovi odoberie krv, urobí výter z konečníka a spraví sa RTG vyšetrenie.

Niektorí pracovníci zdravotníckeho zariadenia hovoria po anglicky a ukrajinsky.

Potvrdenie o tom, že cudzinec netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie, si môže cudzinec vyzdvihnúť najskôr na 5.-7. pracovný deň po vykonaní lekárskej prehliadky. Prípadne sa cudzinec informuje telefonicky na +421 948 350 123, či už je jeho potvrdenie vydané a môže si potvrdenie vyzdvihnúť.

Potvrdenie si vyzdvihne cudzinec osobne alebo mu bude potvrdenie zaslané poštou na adresu, ktorú uviedol pri objednaní sa na lekársku prehliadku, prípadne priamo na cudzineckú políciu. Potvrdenie zasielame len na adresu v Slovenskej republike. Po dohovore je možné zaslať potvrdenie aj na adresu mimo územia Slovenskej republiky za dohodnutý poplatok.

Prevádzkovateľ – zdravotnícke zariadenie lekársky posudok môže doručiť na príslušné oddelenie cudzineckej polície ak si to klient vyžiada. 

V prípade, ak cudzinec nebude spĺňať podmienky pre vydanie potvrdenia, že netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie, potvrdenie na účely zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov mu nebude vydané. Zaplatený poplatok sa nevracia. Liečenie tejto choroby a ďalší postup vo vzťahu k cudzineckej polícii nie je v kompetencii prevádzkovateľa ani zdravotníckeho zariadenia, pokiaľ s ním zdravotnícke zariadenie neuzavrie osobitnú zmluvu o poskytnutí zdravotnej starostlivosti za účelom liečby tejto choroby.Cudzinec si liečbu a ďalší postup musí zabezpečiť na vlastné náklady.

Lekársky posudok bude vydaný lekárom so špecializáciou v špecializačnom odbore infektológia pracoviska pre cudzokrajné choroby a tropickú medicínu oprávneného na jeho vydanie podľa § 124 zákona o pobyte cudzincov.

Všetko v jeden deň

Ako prebieha vyšetrenie

Medical-banner-mob

Aj bez objednania

Môžete prísť bez objednania prípadne aj na presný čas.

Covid test

Covid test

Covid test sa momentálne v Bratislave pred vyšetrením nevyžaduje

Female doctor examining an old patient.

Vyšetrenie

Prineste si vzorku stolice a moču, skúmavky kúpite v lekárni. Spravíme odber krvi, lekársku prehliadku a RTG pľúc. Všetko v jeden deň.

Posudok pre policiu

Vydanie posudku

Posudok odosielame aj priamo na cudzineckú políciu.

Objednať termín

Zvoľte si mesto, ktoré máte najbližšie a my Vás budeme obratom informovať o aktuálnych voľných termínoch. Objednať sa treba dva dni vopred. Bez objednania je možné prísť každý deň v Bratislave, v  Zlatých Moravciach každý utorok a stredu, v Košiciach každú stredu.

Kontaktní formulář s výběrem města SK