Можете нас пронаћи:
пишите нам

medicalcontrol@akmv.sk

Telefonska linija non stop

+421 948 350 123

Lekarski pregled za policiju za strance

Lekarski pregled za policiju za strance da stranac ne boluje od bolesti koja ugrožava javno zdravlje u 14 gradova u Slovačkoj Lekarsko uverenje prihvata policija za strance.
Bratislava

Poliklinika Ružinov Agel Clinic

Adresa:
Ružinovská 10
Bratislava

 • Bez zakazivanja – svaki dan
 • Radni dani: 8:00 – 11:00
 • Vršimo preglede dece od 15 godina
Zlate Moravce - kod Nitre

Bolnica AGEL

Adresa:
Bernolákova 4
Zlate Moravce
Paviljon  4, 2 sprat

 • Bez zakazivanja
 • Utorak, Sreda:  8:00 – 13:00
 • Vršimo preglede i male dece od 0 godina
Zvolen

Bolnica Zvolen

Adresa:
Kuzmányho nabrežie 28
Zvolen

 • Zakazivanje
 • Utorak, Četvrtak 10:00
 • Vršimo preglede i male dece od 0 godina
Košice

Poliklinika AGEL

Adresa:
Lúčna 57
Košice – Šaca

 • Bez zakazivanja
 • Sreda:  8:00
 • Vršimo preglede stranaca od 18 godina
Kežmarok

Bolnica Dr. V. Alexandra

Adresa:
Hviezdoslavova 27
Kežmarok

 • Zakazivanje
 • Sreda 10:00
 • Vršimo preglede stranaca od 18 godina
Komárno

Bolnica Komárno

Adresa:
Mederčská 39
Komárno

 • Zakazivanje
 • Ponedeljak, četvrtak, petak:  9:00
 • Vršimo preglede stranaca od 18 godina

O nama

Najjači smo partner

Doctor and her patient
Vysetrenie cudzincov - agel a expat clinic

ČESTA PITANJA

Možete zakazati preko našeg broja telefona 0948 350 123 ili putem e-maila na medicalcontrol@akmv.sk. Mi ćemo unapred proveriti trenutnu popunjenost u svakom gradu u kome vršimo lekarske preglede za strance.
 1. ime i prezime
 2. godina rođenja
 3. JMBG – ako je strancu dodeljen
 4. broj pasoša
 5. državljanstvo
 6. adresu na koju će se slati lekarska uverenja za policiju za strance
U Nitru možete doći bez zakazivanja. Samo ponesite pasoš, uzorak stolice i urina. Epruvete su dostupne u svakoj apoteci.
 1. Važeću ličnu ispravu (pasoš)
 2. Uzorak stolice (stranac neka kupi bočicu za stolicu u javnoj apoteci)
Da, potrebno je doći na prazan stomak, ne jesti posle 20.00. pre pregleda, ujutro treba popiti najmanje 3 dcl čiste vode.
Za pregled je potrebno rezervisati oko 1 sat. Na mestu pregleda stranac se pridržava uputstava zdravstvenog radnika koji vrši pregled. U ambulanti se strancu uzima krv, uzima se bris rektuma i šalje se na RTG / rendgenski pregled. Neki zaposleni u medicinskoj ustanovi govore engleski, u Nitri takođe ukrajinski i ruski.
Lekarsko uverenje da stranac ne boluje od bolesti koja ugrožava javno zdravlje, stranac može preuzeti u 5.-7. radni dan nakon lekarskog pregleda. Alternativno, stranac će biti obavešten telefonom na +421 948 350 123 da li je njegovo lekarsko uverenje već izdato i može zatim da preuzme lekarsko uverenje. Stranac će lekarsko uverenje preuzeti lično ili će mu uverenje biti poslato poštom na adresu koju je naveo prilikom zakazivanja lekarskog pregleda, ili direktno policiji za strance. Lekarsko uverenje šaljemo samo na adresu u Slovačkoj. Nakon dogovora, moguće je slanje uverenja na adresu van teritorije Slovačke Republike uz ugovorenu naknadu.
Vršilac – medicinska ustanova može dostaviti lekarsko uverenje nadležnom odeljenju policije za strance ako to zahteva klijent.
U slučaju da stranac neće ispunjavati uslove za izdavanje uverenja da ne boluje od bolesti koja ugrožava javno zdravlje, uverenje za potrebe Zakona br. 404/2011 Zb. o boravku stranaca neće mu se izdavati. Uplaćena naknada se ne vraća. Lečenje ove bolesti i dalji postupak u odnosu na policiju za strance nije u nadležnosti pružaoca niti zdravstvene ustanove, osim ako zdravstvena ustanova sa njim ne zaključi poseban ugovor o pružanju zdravstvene zaštite za lečenje ove bolesti. Stranac je dužan da o svom trošku obezbedi lečenje i dalji postupak.
Lekarski izveštaj / uverenje izdaje lekar sa specijalizacijom iz oblasti infektologije na radnom mestu za strane bolesti i tropsku medicinu ovlašćen za izdavanje u skladu sa § 124 Zakona o boravku stranaca.
Lekarske preglede za potrebe Zakona o boravku stranaca organizujemo u saradnji sa pružaocem zdravstvene zaštite – zdravstvenim radnicima AGEL grupe i Ekspat klinikom. Pregled možemo dogovoriti u 14 gradova u Slovačkoj. O tačnoj lokaciji lekarskog pregleda stranca će unapred obavestiti vršilac pregleda.
Dužan da podnese lekarsko uverenje jeste državljanin treće zemlje (u daljem tekstu „stranac“) kojem:
 1. je odobrena dozvola za privremeni boravak radi poslovanja, zapošljavanja, spajanja porodice, studija, u svrhu posebnih delatnosti, istraživanja i razvoja (član 32. stav 10. Zakona o boravku stranaca)
 2. je odobren stalni boravak na 5 godina (član 45. stav 4. Zakona o boravku stranaca),
 3. podnosi zahtev za plavu kartu ili mu je već izdata (član 38 (8) Zakona o boravku za strance),
 4. podnosi zahtev za stalni boravak na neodređeno vreme i dete je mlađe od 18 godina državljanina treće zemlje sa stalnim boravkom na neodređeno vreme ili dete mlađe od 18 godina koje je povereno na lično staranje državljaninu treće zemlje sa stalnim boravkom na neodređeno vreme (čl. 47, st. 5 Zakona o boravku stranaca).
Ovu obavezu nema stranac sa privremenim boravkom:
 1. radi obavljanja službenih dužnosti civilnih jedinica oružanih snaga (član 28. Zakona o boravku stranaca)
 2. koji ima status Slovaka koji živi u inostranstvu (član 29. Zakona o boravku stranaca)
 3. ima priznat status lica sa dugoročnim boravkom u drugoj državi članici (član 30. Zakona o boravku stranaca)
 4. kome je odobren boravak u drugoj državi članici, ili
 5. ako dođe do promene vrste ili svrhe boravka.
Ovu obavezu nema stranac sa stalnim boravkom do 5 godina:
 1. kome je odobren boravak u drugoj državi članici, ili se radi o promeni vrste boravka.
   
U svim slučajevima, rok za podnošenje lekarskog uverenja nadležnoj policiji za strance je 30 dana. Rok za podnošenje počinje od prijema boravišne isprave. U ovim slučajevima, rok teče od podnošenja zahteva za boravak:
 1. u slučaju plave karte, ako stranac podnese zahtev za njeno izdavanje u policijskoj upravi,
 2. u slučaju stalnog boravka na neodređeno vreme strancu koji je dete mlađe od 18 godina državljanina treće zemlje sa stalnim boravkom na neodređeno vreme ili dete mlađe od 18 godina povereno na lično staranje državljaninu treće zemlje sa stalnim boravkom na neodređeno vreme.
Rok za podnošenje lekarskog uverenja može biti nadležnim odeljenjem policije za strance produženo za dodatnih 60 dana na zahtev stranca sa privremenim / stalnim boravkom na 5 godina.
Lekarsko uverenje koji se dostavlja policiji za strance mora biti star najviše 30 dana.
Na osnovu Uredbe Ministarstva zdravlja Republike Slovačke br. 07478/2009 – OL od 8. aprila 2009. godine kojim se utvrđuju detalji o izdavanju isprave da stranac ne boluje od bolesti koja ugrožava javno zdravlje –  je bolest koja ugrožava javno zdravlje koja ima potencijal da se širi epidemijom. i podleže obaveštavanju prema Međunarodnim zdravstvenim propisima, uključujući novonastalu bolest visokog rizika i opasnosti kao i drugu zaraznu bolest, ako je obuhvaćena zaštitnim merama po posebnom propisu i koja ugrožava javno zdravlje.
Lekarsko uverenje sadrži:
 1. ime, prezime, datum rođenja i broj putne isprave stranca,
 2. naziv pružaoca zdravstvene zaštite, mesto i datum izdavanja dokumenta,
 3. ime, prezime i žig lekara, koji je izdao dokument,
 4. mišljenje za Policijsku upravu, da stranac (ne) boluje od bolesti, koja ugrožava javno zdravlje.
Obim Usluge (bez fakultativnog stručnog pregleda) je sledeći:
 1. Anamneza: porodični, lični (zarazne i nezarazne bolesti), lekovi, socijaln, profesionalna, toksikološka, epidemiološka, podaci o vakcinaciji, subjektivne poteškoće
 2. Objektivan nalaz u okviru internog pregleda
 3. Laboratorijske pretrage: sedimentacija eritrocita, hematološki pregled (broj eritrocita, leukocita, diferencijalni broj leukocita, hematokrit, hemoglobin)
 4. Serološki testovi: HBsAg, anti HIV 1, anti HIV 2, sifilis, anti HCV
 5. Pregled guste kapi na malariju (za državljane trećih zemalja koji dolaze iz zemalja koje su endemska područja – uključujući slučaj transfera kroz ove zemlje)
 6. Biohemijske pretrage / analize krvi za određivanje glukoze, AST, ALT, GMT, bilirubina, holesterola, kreatinina
 7. Pregled urina
 8. Standardni kultivacioni pregledi rektalnih briseva
 9. Parazitološki pregled stolice
 10. Rendgen grudnog koša
Najkasnije 4 radna dana pre lekarskog pregleda moguće je otkazati lekarski pregled slanjem pisane poruke na medicalcontrol@akmv.sk sa naslovom „OTKAZIVANJE PREGLEDA “, gde će u tekstu poruke stajati:
 1. ime i prezime stranca koji otkazuje lekarski pregled
 2. broj računa za vraćanje naknade za lekarski pregled.
Otkazivanje pregleda mora biti poslato putem e-pošte s koje je zakazivanje bilo dogovoreno, ili sa e-pošte koja je data putem obrasca za prijavu na ovoj veb stranici. U slučaju da je zakazivanje i uplaćivanje naknade za lekarski pregled bilo  u roku kraćem od 4 radna dana pre njegovog obavljivanja, otkazivanje nije moguće i uplaćena novčana sredstva se ne vraćaju.
Navedeni podaci o obavezama stranaca su samo informativnog karaktera i pružaoc ne snosi odgovornost za njihovu netačnost. U cilju pružanja obavezujućih informacija, preporučujemo da se obratite nadležnom odeljenju policije za strance.

Naše publikacije

Nedavni postovi na blogu

Pratite aktuelnu zakonsku regulativu i dešavanja u našoj oblasti, pratite naš blog i budite in.

Zakaživanje termina

Izaberite grad koji vam je najbliži i mi ćemo vas odmah obavestiti o trenutno slobodnim terminima. Potrebno je zakazati se dva dana unapred. U Bratislava, Zlate Moravce, Kosice je moguće doći bez zakazivanja.

Kontaktní formulář s výběrem města SR