Često postavljana pitanja

Pokušali smo da odgovorimo na sva najčešće postavljana pitanja o pregledu stranaca.
Kontaktirajte nas
Šta treba da donesem na dan pregleda?

1. Važeći lični dokument (pasoš)

2. Popunjen upitnik, koji će Vam biti poslan nakon uplate

3. Uzorak stolice (posudu za uzorak kupuje stranac u javnoj apoteci)

4. Dozvola za boravak ako je izdata

Da li na pregled treba doći na prazan stomak?

Da, treba doći,na prazan stomak, ne jesti posle 20.00. dan ranije, ujutro možete popiti 3 dcl čiste vode.

Koliko dugo traje lekarski pregled i kako funkcioniše?

Zbog većeg broja pregleda potrebno je zbog toga rezervisati  barem 2 sata vremena. Na mestu pregleda stranac sledi upute zdravstvenog radnika. U ambulanti,se strancu uzima mokraća i krv, uzima se bris iz stolice, upućuje se na rendgensko snimanje.

Neki od medicinskog osoblja govore engleski. Međutim, ako ste zainteresovani za profesionalnu komunikaciju na stranom jeziku, obezbedićemo vam prevodioca.

Kada ću dobiti potvrdu za policiju za strance?

Potvrdu o tom da stranac ne boluje od bolesti koja ugrožava javno zdravlje, stranac može podići tek sedmog radnog dana nakon obavljenog pregleda. Alternativno, stranac se može informisati putem telefona na broj +421 948 350 123, da li je već izdata njegova potvrda i da li može preuzeti potvrdu.

Potvrdu za policiju za strance preuzima lično na adresi A|K|M|V, Pluhova 17, Bratislava (prvo zvono A|K|M|V) svakog radnog dana od 13:00 – 15:00 časova ili će mu biti poslata potvrda poštom na adresu navedenu prilikom naručivanja lekarskog pregleda. Mi potvrdu šaljemo samo na adresu u Slovačkoj Republici. Nakon dogovora možemo poslati potvrdu i na adresu izvan teritorije Slovačke Republike za dogovorenu naknadu.

Ko će dostaviti lekarsko uverenje policiji za strance?

Ni pružalac ni medicinska ustanova ne dostavljaju lekarsko uverenje nadležnom odjelu policije za strance. Ova dužnost je odgovornost stranca odnosno njegovog ovlašćenog predstavnika.

Šta ako se nađe da bolujem od bolesti koja ugrožava javno zdravlje?

U slučaju da stranac neće ispunjavati uslove za izdavanje potvrde da ne boluje od bolesti koja ugrožava javno zdravlje, potvrda za potrebe Zakona br. 404/2011 Zb. za boravak stranaca neće mu biti izdata. Uplaćena naknada se ne vraća. Lečenje ove bolesti i dalji postupak s policijom za strance nije na odgovornosti pružaoca niti zdravstvene ustanove, ako zdravstvena ustanova sa njim ne zaključi poseban ugovor o zdravstvenoj zaštiti u cilju lečenja ove bolesti. Lečenje i naredni postupak  stranac mora obezbediti o svom trošku.

Ko je dužan podneti lekarsko uverenje policiji za strance?

Dužan da podnese lekarsko uverenje jeste državljanin treće zemlje (u daljem tekstu “stranac”) kojem:

 • je odobren privremeni boravak u svrhu poslovanja, zapošljavanja, spajanja porodice, studija, u svrhu posebnih aktivnosti, istraživanja i razvoja (član 32. stav 10. Zakona o boravku stranaca)
 • odobren je stalni boravak  na 5 godina (član 45. stav 4. Zakona o boravku stranaca);
 • traži ili je već dobio plavu karticu (član 38. stav. 8 Zakona o boravku stranaca),
 • traži stalni boravak na neodređeno vreme i dete je mlađe od 18 godina, državljanin treće zemlje sa stalnim boravkom na neodređeno vreme, ili dete mlađe od 18 godina koje je povereno na staranje državljaninu treće zemlje koji ima stalni boravak na neodređeno vreme (član 47. stav 5. Zakona o boravku stranaca).

Ovu obavezu nema stranac sa privremenim boravkom:

 • u svrhu izvršavanja službene dužnosti civilnih jedinica oružanih snaga (član 28. Zakona o boravku stranaca)
 • koji ima priznat status Slovaka koji živi u inostranstvu (član 29. Zakona o boravku stranaca)
 • priznat status osobe sa dugoročnim boravkom – rezident – u drugoj državi članici ( član 30. Zakona o boravku stranaca)
 • ko je dobio boravak u drugoj državi članici, ili.
 • ako se radi o promeni vrste ili svrhe boravka.

Ovu obavezunema stranac sa stalnim  boravkom od 5 godina:

 • ko ima priznat stalni boravak u drugoj državi članici, ili.
 • radi se o promeni vrste boravka.
Ko će izdati lekarsko uverenje?

Lekarsko uverenje će izdati lekar specijalista u oblasti infektologija – odeljenje za strane bolesti i tropsku medicinu koji je ovlašćen da ga izda u skladu sa članom 124. Zakona o boravku stranaca.

Ko vrši medicinske preglede?

Organizujemo zdravstvene preglede za potrebe Zakona o boravku stranaca u saradnji sa pružaocem zdravstvene zaštite grupe AGEL.

Možemo organizovati preglede i u Bratislava, Komarno, Levice, Zvolen, Kežmarok, Levoča i Zlate Moravce. Ako ste zainteresovani za lekarski pregled u drugim gradovima, kontaktirajte nas.  O tačnoj lokaciji lekarskog pregleda stranac će biti unapred obavešten. od strane pružaocem.

Do kada moram dostaviti lekarsko uverenje policiji za strance?

U svim slučajevima rok za podnošenje lekarskog uverenja relevantnoj policijskoj stranci je 30 dana.

Rok za podnošenje počinje teći nakon prijema boravišnog dokumenta. U ovim slučajevima, vremenski period počinje teći od podnošenja zahteva za boravak:

 • u slučaju plave karte, ako stranac podnese zahtev za njezino izdavanje u policijskoj upravi,
 • kod stalnog boravka na neograničeno vreme strancu koji je dete mlađe od 18 godina državljania treće zemlje koji ima stalni boravak na neodređeno vreme, ili dete mlađe od 18 godina koje je povereno na staranje državljaninu treće zemlje koji ima stalni boravak na neodređeno vreme.

Rok za podnošenje lekarskog uverenja može biti nadležnim odeljenjem policije za strance produženo za dodatnih 60 dana na zahtev stranca koji ima privremenu / stalnu dozvolu boravka na pet godina.

Najkasnije do kada se mora izdati lekarsko uverenje?

Lekarsko uverenje dostavljeno policiji za strance mora biti staro najviše 30 dana.

Koja je bolest ugrožava javno zdravlje?

Na osnovu Uredbe Ministarstva zdravlja SR br. 07478/2009 – OL od 8. aprila 2009. o utvrđivanju detalja o izdavanju isprave da stranac ne boluje od bolesti koja ugrožava javno zdravlje –

bolest koja ugrožava javno zdravlje je bolest koja ima potencijal za širenje epidemije i podleže prijavi prema međunarodnim zdravstvenim propisima, uključivši i novo nastale veoma opasne bolesti i druge zarazne bolesti, ako su uključene zaštitnim merama u skladu sa posebnim propisom i koje ugrožava javno zdravlje.

Šta lekarsko uverenje sadrži?

Lekarsko uverenje uključuje:

a) ime, prezime, datum rođenja i broj putnog dokumenta stranca; 

b) ime pružaoca zdravstvene zaštite, mesto i datum izdavanja dokumenta;

c) ime, prezime i otisak pečata lekara koji je izdao dokument;

d) mišljenje za odeljenje Policijskih snaga da stranac (ne)pati od bolesti koja ugrožava javno zdravlje.

Koji će mi pregledi biti obavljeni?

Opseg Usluga (bez izbornog specijalističkog pregleda) je sledeći:

 • Anamneza: porodična, lična (zarazne i neinfektivne bolesti), lekovi, socijalni, radna, toksikološka, epidemiološka, podaci o vakcinaciji, subjektivne tegobe
 • Objektivni nalaz u okviru internog pregleda
 • Laboratorijska ispitivanja: sedimentacija eritrocita, hematološko ispitivanje (broj eritrocita, broj leukocita, diferencijalni broj leukocita, hematokrit, hemoglobin)
 •  Serološka ispitivanja: HBsAg, anti HIV 1, anti HIV 2, sifilis, anti HCV
 • Ispitivanje guste kapi za malariju (za državljane trećih zemalja koji dolaze iz zemalja koje su endemske – uključivši transfer kroz ove zemlje)
 • Biohemijski testovi krvi za određivanje glukoze, AST, ALT, GMT, bilirubina, holesterola, kreatinina
 • Ispitivanje urina
 • Standardna kultura rektalnog brisa
 • Parazitološko ispitivanje stolice
 • Rendgenski snimak grudi.
Uslovi otkazivanja (storniranja)

Najkasnije 4 radna dana pre obavljanja lekarskog pregleda se može je narudžbu lekarskog pregleda otkazati slanjem pismene poruke na adresu medicalcontrol@akmv.sk sa naslovom “STORNO NARUDŽBE”, gde će u tekstu poruke biti navedeno sledeće:

• ime i prezime stranca čija se narudžba za lekarski pregled poništava

• broj računa za naknadu troškova lekarskog pregleda.

Otkazivanje narudžbe mora biti poslano iz e-pošte s koje je dostavljena narudžba, ili putem e-pošte koja je bila navedena putem obrasca za prijavu na ovoj veb-lokaciji.

U slučaju da je naknada za lekarski pregled naručena i isplaćena u kraće vreme od 4 radna dana pre njegovog izvršenja, otkazivanje nije moguće i uplaćena sredstva se neće vratiti.

Ove informacije o obavezama stranaca su samo informativne i pružatelj ne snosi odgovornost za njihovo pogrešno prikazivanje.  Da biste dobili obavezujuće informacije, preporučujemo da se obratite nadležnom odeljenju policije za strance.