Najdete nás:

Lekársky posudok v prípade trvalého pobytu cudzinca na 5 rokov

Aj cudzinci s trvalým pobytom na 5 rokov musia doložiť lekársky posudok potvrdzujúci, že netrpia chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie. Vyplýva to z § 45 ods. 4 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov.

Opäť aj pri tomto type pobytu je lehota na doloženie lekárskeho posudku cudzineckej polícii 30 dní a začína plynúť prevzatím pobytovej kartičky. Výnimkou je len prípad udeleného pobytu v inom členskom štáte, alebo pokiaľ sa žiada o zmenu druhu pobytu. O predĺženie lehoty 30 dní je možné požiadať a tá môže byť predĺžená až o ďalších 60 dní.

Aj v tomto prípade posudok nesmie byť starší ako 30 dní.

 
Uvedené vyplýva z vyššie uvedeného ustanovenia, podľa ktorého „Štátny príslušník tretej krajiny odovzdá policajnému útvaru lekársky posudok potvrdzujúci, že netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie, do 30 dní od prevzatia dokladu o pobyte; to neplatí, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má udelený pobyt v inom členskom štáte, alebo ak ide o zmenu druhu pobytu. Lekársky posudok potvrdzujúci, že netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie, nesmie byť starší ako 30 dní. Lehotu na predloženie lekárskeho posudku potvrdzujúceho, že netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie, môže policajný útvar na žiadosť štátneho príslušníka tretej krajiny predĺžiť o 60 dní.“

Vyšetrenie cudzincov

Zabezpečujeme vykonanie lekárskej prehliadky za účelom vydania posudku, že cudzinec netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie za 199 EUR. Potvrdenie je akceptované cudzineckou políciou.

Kontakty

Non-stop linka

+421 948 350 123

Napište nám

medicalcontrol@akmv.sk

Otváracia doba

Pondelok – Piatok

Adresa

Sieť nemocníc Agel a Expat Clinic

14 miest po celej SR

Objednať termín

Zvoľte si mesto, ktoré máte najbližšie a my Vás budeme obratom informovať o aktuálnych voľných termínoch. Objednať sa treba dva dni vopred. Bez objednania je možné prísť každý deň v Bratislave, v  Zlatých Moravciach každý utorok a stredu, v Košiciach každú stredu.

Kontaktní formulář s výběrem města SK