Počas COVIDu neplynú pre cudzincov viaceré lehoty

Počas COVIDu neplynú pre cudzincov viaceré lehoty

Veľa cudzincov sa v súvislosti so zákazom vychádzania (lockdown-om) obáva, že si nestihne obnoviť svoj pobyt, ktorý majú na Slovensku, lebo cudzinecké polície budú možno zatvorené alebo sa cudzincom nepodarí objednať sa na termín na políciu do konca platnosti ich...
Lekársky posudok v prípade modrej karty

Lekársky posudok v prípade modrej karty

Odovzdanie lekárskeho posudku potvrdzujúceho, že cudzinec netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie, upravuje v prípade modrej karty § 38 ods. 8 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov. Podľa tohto ustanovenia je lehota na odovzdanie posudku: 30...